Programs in BG

Тези програми са предназначени за бързо обучение или преквалификация на възрастни хора. Програмите ще продължат, след като бъдат оценени професионалните способности на възрастния човек и бъде идентифицирана професионалната област, в която е най-вероятно да успее. По време на изпълнението на проекта SILVET са изготвени 8 различни програми, всяка от които се фокусира върху различен сектор от икономиката на страната: строителство, производство/механизация, енергетика, красота/здравни услуги, социални услуги, информационни технологии. По този начин се покрива почти целия спектър от най-перспективните програми, а за възрастните хора, в зависимост от техните наклонности, предлагаме професионално обучение, което гарантира бърза заетост или перспективен самостоятелен бизнес.