Pasitikrink savo profesinius polinkius

Metodika skirta įvairių tipų profesijų atrankai. Ji gali būti naudojama jaunų žmonių ir suaugusiųjų profesiniam orientavimui.

Respondentas turi pasirinkti tik vieną veiklos rūšį iš kiekvienos iš 20 siūlomų veiklų porų ir atitinkamame atsakymų lapo langelyje pažymėti „+“ ženklą. Žiūrėjimo laikas neribojamas. Tačiau apie klausimus ilgai galvoti nereikėtų ir testas paprastai turėtų trukti 20-30 minučių. Jis gali būti naudojamas individualiai ir grupėje.

Testo atlikimo Instrukcija

Atidžiai perskaitykite aprašymus ir pirmiausia patys išsirinkite, kokia veikla norėtumėte užsiimti.

Tada turite įvertinti kiekvieną iš dviejų aprašymų:

+++ jei jums labai patinka veiklos rūšis

++ jei tikrai patinka

+   jei jums patinka labiau nei nepatinka

–   jei jums nepatinka

– –  jei jums tikrai nepatinka

– – – jei jums visai nepatinka

Aprašymų poroje įvertinimai neturi sutapti, kai aukštesnį prioritetą „+” suteikiate kažkuriam vienam iš jų. Visgi įmanomas atvejis, kai abu vertinimai gali būti neigiami arba teigiami. Atsakymų lapo langeliuose su atitinkamais skaičiais įrašomi aprašo ženklai.

Atsakydami užpildykite 1 lentelę pažymėdami atitinkamą skaičių „-“ arba „+“. Tada perkelkite visus „+“ ir „-“ iš 1 lentelės į 2 lentelę. Apskaičiuokite, kiek „+“ ir „-“ turite po kiekvienu 2 lentelės stulpeliu. Dominuojantis skaičius „+“ parodys, kokio tipo profesinė veikla jums labiausiai tinka.

Klausimynas

Man labiau patinka: 

1a. Prižiūrėti gyvūnus1b. Aptarnauti įrengimus, instrumentus, įrankius (juos tikrinti, derinti, remontuoti)
2a. Prižiūrėti sergančius žmones2b. Sudarinėti lenteles, diagramas, dokumentus kompiuteriu
3a. Tikrinti knygų, plakatų, meninių atvirukų, brošiūrų iliustracijų kokybę3b. Stebėti augalų būklę ir vystymąsi
4a. Apdoroti medžiagas (medieną, metalą, plastiką ir kt.)4b. Pristatyti, reklamuoti, siūlyti ir parduoti prekes vartotojui
5a. Aptarinėti mokslo populiarinimo knygas, straipsnius5b. Aptarinėti menines knygas (arba pjeses, koncertus ir pan.)
6a. Prižiūrėti jaunus gyvūnus (bet kokios veislės gyvūnai)6b. Mokyti kitus (taip pat ir jaunuolius) atlikti įvairius veiksmus (darbas, lavinimasis, sportas)
7a. Kopijuoti piešinius, vaizdus, derinti muzikos instrumentus7b. Valdyti Įvairias transporto priemones (kėlimo, transportavimo) – kranus, traktorius, šakinius krautuvus ir kt.
8a. Taisyti Įvairius namų apyvokos daiktus (baldus, buitinę techniką ir kt.)8b. Tvarkyti / vesti apskaitą (popierių, dokumentų ir kt.)
9a. Sodinti ir auginti gėles, medžius, daržoves9b. Parduoti prekes, gaminus, paslaugas visuomenei
10a. Skaityti pranešimus, vesti paskaitas, sakyti viešas kalbas10b. Rašyti straipsnių, pranešimų apžvalgas
11a. Gaminti (virti, kepti ir kt.) valgį žmonėms11b. Dirbti rankinį darbą (suvirinimas, staliaus darbai ir kt.)
12a. Atlikti laboratorinius tyrimus, eksperimentus12b. Teikti medicinos paslaugas (slauga ir kt.)
13a. Groti muzikos instrumentais13b. Šokti
14a. Sportuoti, mankštintis14b. Stebėti sportuojančius / besimankštinančius žmones ar žiūrėti fizinio sporto laidas
15a. Kurti / rengti projektus, planus15b. Statyti, konstruoti
16a. Prižiūrėti ir remontuoti transporto priemones (automobilius, motociklus ir kt.)16b. Valdyti / vairuoti transporto priemones (automobilius, autobusus, traukinius ir kt.)
17a. Prižiūrėti vaikus, kūdikius17b. Mokyti vaikus, dėstyti studentams
18a. Konsultuoti, patarinėti žmonėms18b. Įtikinėti, daryti įtaką žmonėms
19a. Investuoti pinigus, valdyti finansus19b. Tvarkyti pinigus, atlikti finansines operacijas
20a. Valdyti žmonių grupes, organizacijas20b. Lyderiauti, vadovauti žmonių veikloms (veikti kartu, atliekant užduotis)

Lentelė Nr. 1

     
1b2b
3b4b5b
 6b 
 7b 8b
  9b 
10а  10b 
11а11b12а12b13а
13b14а14b15а15b
16а 16b 17а
 17b18а 18b
 19а 19b 
20а  20b 

Lentelė Nr. 2

PТNSA
1b2bЗа
4b3b5b
6b7b9b
10а10b8b
12а11b11а12b13а
14b14а13b15а15b
16b17b16а19b17а
18а19а20а20b18b
     
Viso +Viso +Viso +Viso +Viso +
Viso –Viso –Viso –Viso –Viso –
     

Gautas rezultatas yra sąmoningo polinkio į vieną iš penkių profesijų tipų, kurie anketoje koduojami raidėmis P, T, N, S, A, išraiškos laipsnio rodiklis.

P — „asmuo – asmuo“ tipo profesijos; pagrindinis darbo objektas yra žmogus.

T — „asmuo – technika“ tipo profesijos; pagrindinis darbo dalykas – technologijos, techninės sistemos.

N – „asmuo – gamta“ tipo profesijos; pagrindinė darbo tema – gamta.

S — „asmuo – ženklų / simbolių sistema“ tipo profesijos (pavyzdžiui, kompiuterių operatoriai, spaustuvės darbuotojai ir kt.)

A — „asmuo – meninis įvaizdis“ tipo profesijos.