Pārbaudiet savu profesionālo piemērotību

Metodika paredzēta dažāda veida profesiju izvēlei, atbilstoši indivīda interesēm. To var izmantot karjeras atbalstam jauniešiem un pieaugušajiem.

Respondentam ir jāizvēlas tikai viens aktivitātes veids no katra no 20 piedāvāto aktivitāšu pāriem un jāievieto „+” vai „-” zīme attiecīgajā atbilžu šūnā. Skatīšanās laiks nav ierobežots. Tomēr par jautājumiem nevajadzētu ilgi domāt. Tests parasti aizņem 20-30 minūtes. To var izmantot individuāli un grupās.

Instrukcija

Lūdzu, rūpīgi izlasi aprakstus un vispirms izvēlies sev vēlamāko profesionālās aktivitātes veidu no ailes. Tad novērtē abus aktivitātes veidus, izmantojot norādītos simbolus:

+++ ja tev patiešām ļoti patīk 

++ ja tev tas noteikti patīk 

+  ja tev patīk vairāk nekā nepatīk

–  ja tev tas nepatīk 

– –  ja tev tas noteikti nepatīk

– – – ja tev tas nemaz nepatīk. 

Aprakstu vērtējumiem pārī nav jāsakrīt. Turklāt abi vērtējumi var būt gan negatīvi, gan pozitīvi. Apraksta atzīmes tiek ievadītas atbilžu lapā šūnās ar atbilstošiem cipariem.

Atbildot, aizpildi 1. tabulu, atzīmējot atbilstošo izvēli “-” vai “+”. Pēc tam pārnes visus “+” un “-” no 1. tabulas uz 2. tabulu. Aprēķini, cik “+” un “-” tev ir zem katras 2. tabulas kolonnas. Dominējošais skaitlis “+” parādīs, kāda veida profesionālā darbība tev vislabāk atbilst.

Anketa

Es dodu priekšroku:

1a. Rūpēm par dzīvniekiem1b. Mašīnu, instrumentu, instrumentu apkalpošanai (to apkalpošanai, regulēšanai)
2a. Slimnieku aprūpei2b. Tabulu, diagrammu, dokumentu sastādīšanai datorā
3a. Ilustrāciju kvalitātes pārbaudei grāmatās, plakātos, mākslinieciskajās pastkartēs, brošūrās3b. Augu stāvokļa un attīstības uzraudzībai
4a. Apstrādes materiāliem (kokam, saplāksnim, metālam, plastmasai utt.)4b. Preču piegādei patērētājam, reklāmai, piedāvāšanai un pārdošanai
5a. Populārzinātnisko grāmatu, rakstu apspriešanai5.b. Diskusijām par mākslinieciskām grāmatām (vai lugām, koncertiem)
6a. Rūpēm par jauniem dzīvniekiem (jebkuras šķirnes dzīvniekiem)6b. Citu (arī jauniešu) mācīšanai veikt dažādas darbības (darbā, izglītībā, sportā)
7a. Zīmējumu, attēlu kopēšanai (vai mūzikas instrumentu pielāgošanai)7b. Dažādu transporta līdzekļu vadīšanai (celšanai, transportēšanai) – celtņi, traktori, autokrāvēji u.c.
8a. Dažādu sadzīves priekšmetu (mēbeles, tehnika u.c.) remontam8b. Uzskaites (papīru, dokumentu utt.) kārtošanai un glabāšanai
9a. Puķu, koku, dārzeņu stādīšanai un audzēšanai9b. Preču, produktu, pakalpojumu pārdošanai sabiedrībai
10a. Prezentācijām, lekcijām, runai10b. Rakstu, referātu, recenziju rakstīšanai
11a. Ēdienu gatavošanai, cepšanai11b. Roku darbu veikšanai (metināšanai, galdniecībai utt.)
12a. Laboratorijas pētījumu veikšanai, eksperimentiem12b. Medicīniskās aprūpes nodrošināšanai (māsas utt.)
13a. Mūzikas instrumentu spēlēšanai13b. Dejošanai
14a. Nodarbībām ar sportu, fiziskiem vingrinājumiem14b. Skatīties sportu, fiziskus vingrinājumus
15a. Projektu, plānu veidošanai15b. Celtniecībai, būvdarbiem
16a. Transportlīdzekļu (automobiļu, motociklu u.c.) apkopei un remontam16b. Transportlīdzekļu ekspluatācijai (automašīnas, autobusi, vilcieni utt.)
17a. Rūpēm par bērniem, mazuļiem17b. Bērnu, studentu mācīšanai
18a. Konsultēšanai, padomu došanai18b. Pārliecināšanai, citus ietekmēšanai
19a. Naudas ieguldīšanai, finanšu pārvaldīšanai19b. Rīcībai ar naudu, finanšu darījumu veikšanai
20a. Cilvēku, organizāciju vadīšanai20b. Darbību vadīšanai, vadošām aktivitātēm 

1 Tabula

     
1b2b
3b4b5b
 6b 
 7b 8b
  9b 
10а  10b 
11а11b12а12b13а
13b14а14b15а15b
16а 16b 17а
 17b18а 18b
 19а 19b 
20а  20b 

2 Tabula

PТNSA
1b2bЗа
4b3b5b
6b7b9b
10а10b8b
12а11b11а12b13а
14b14а13b15а15b
16b17b16а19b17а
18а19а20а20b18b
     
Kopā +Kopā +Kopā +Kopā +Kopā +
Kopā –Kopā –Kopā –Kopā –Kopā –
     

Iegūtais rezultāts ir apzināta piemērotība uz kādu no pieciem profesionālās darbības veidiem izpausmes pakāpes rādītājs, kas anketā kodēti ar burtiem P, T, N, S, A.

P — „cilvēks – cilvēks” tipa profesijas; galvenais darba objekts ir cilvēks.

T — „cilvēks – tehnika” tipa profesijas; galvenais darba priekšmets ir tehnoloģijas, tehniskās sistēmas.

N — tipa „cilvēks – daba” tipa profesijas; galvenais darba priekšmets ir daba.

S — tipa „cilvēks – zīmju/simbolu sistēma” tipa profesijas; tehniskās profesijas kā, piemēram, datoroperatori, strādnieki tipogrāfijā u.c..

A — „cilvēks – mākslinieciskais tēls” tipa profesijas.