Проверете професионалните си наклонности

Методиката е предназначена за подбор на различни видове професии. Може да се използва за кариерно ориентиране на младежи и възрастни. 

Анкетираният трябва да избере само един вид дейност от всяка от 20-те двойки предложени дейности и да постави знак „+“ в съответната клетка на листа за отговори. Времето за преглед не е ограничено. Въпреки това, лицето трябва да бъде предупредено, че въпросите не трябва да се обмислят дълго време и обикновено тестът отнема 20-30 минути. Може да се използва индивидуално и в група. 

Инструкция 

Молим ви внимателно да прочетете описанията и първо да изберете за себе си вида дейност, която предпочитате да извършвате.

След това трябва да оцените всяко от двете описания:

+++ ако наистина харесвате вида дейност

++ ако определено ви харесва

+ ако ви харесва повече отколкото не ви харесва

– ако не ви харесва

– – ако определно не ви харесва

– – – ако изобщо не ви харесва.

Оценките на описанията в двойка не трябва да съвпадат, тъй като преди това вие сте предпочели едно от тях. Освен това и двете оценки могат да бъдат както отрицателни, така и положителни. Оценките за описание се вписват в листа за отговори в клетките със съответните номера. 

Докато отговаряте, попълнете таблица 1, като маркирате съответния номер „-” или „+”. След това прехвърлете всички „+” и „-” от таблица 1 в таблица 2. Изчислете колко „+” и „-” имате под всяка колона на таблица 2. Доминиращото число „+” ще ви покаже кой тип професионалната дейност ви подхожда най-добре.

Въпросник 

Предпочитам:  

1а. Да се грижа за животни 1б. Да обслужвам машини, прибори, инструменти (да ги обслужвам, настройвам) 
2а. Да се грижа за болни 2б. Да съставям на таблици, диаграми, документи на компютър 
За. Да проверявам качеството на илюстрации на книги, плакати, художествени пощенски картички, брошури 3б. Да следя за състоянието и развитието на растения 
4а. Да обработвам материали (дърво, плат, метал, пластмаса и др.) 4б. Да разнасям стоките до потребителя, да рекламирате, предлагате и продавате 
5а. Да обсъждам научно-популярни книги, статии 5б. Да обсъждам художествени книги (или пиеси, концерти) 
6а. Да отглеждам млади животни (животни от всякакви породи) 6б. Да обучавам/тренирам другите (вкл.младежи) за извършването на всякакви действия (труд, обучение, спорт) 
7а. Да копирам рисунки, изображения (или да настройвайте музикални инструменти) 7б. Да управлявам всякакви товарни (подемно-транспортни) средства – кран, трактор, локомотив и др. 
8а. Да общувам, обяснявам на хората информация, от която се нуждаят (в информационно бюро, на екскурзии и т.н.) 8б. Да проектирам изложби, витрини (или участвам в подготовката на пиеси, концерти) 
9а. Да ремонтирам неща, вещи (дрехи, оборудване), или жилища 9б. Да търся и коригирам грешки в текстове, таблици, фигури 
10а. Да лекувам животни 10б. Да извършвам изчисления, разчети 
11а. Да отглеждам нови сортове растения 11б. Да проектирам, конструирам нови видове индустриални продукти (автомобили, дрехи, къщи, храни и др.) 
12а. Да разрешавам спорове, кавги между хората, да убеждавате, обяснявате, отсъждате, насърчавате 12б. Да разчитам чертежи, диаграми, таблици (проверявате, изяснявате, изменяте) 
13а. Да наблюдавам, изучавам работата на кръжоците по художествена самодейност 13б. Да наблюдавам и изучавам живота на микробите 
14а. Да поддържам и настройвам медицински прибори и апарати 14б. Да оказвам медицинска помощ на хора при наранявания, натъртвания, изгаряния и др. 
15a. Да правя художествено описание, представяне на събития (наблюдавани и представени)15б. Да съставям точни описания-доклади за наблюдаваниявления,събития,измерени обекти и др. 
16а. Да извършвам лабораторни изследвания в болница16б. Да участвам при прием, преглед на пациенти, разговори с тях, назначаване на лечение 
17а. Да боядисвам или разграфявам стените на помещения, повърхността на изделия 17б. Да извършвам монтаж или демонтаж на машини, устройства 
18а. Да организирам културни пътувания на връстници или по-млади до театри, музеи, екскурзии, туристически походи и др.18б. Да свиря (играя) на сцена, участвам в концерти 
19а. Да произвеждам части, продукти (коли, дрехи) по чертежи, да строите сгради 19б. Да се занимавам с рисуване, копиране на чертежи, карти 
20а. Да полагам грижи за борба с болести по растенията, вредители на полето, в градината 20б. Да набирам текстове (въвеждате данни) на компютър 

Mаса 1

     
1b2b
3b4b5b
 6b 
 7b 8b
  9b 
10а  10b 
11а11b12а12b13а
13b14а14b15а15b
16а 16b 17а
 17b18а 18b
 19а 19b 
20а  20b 

Листът за отговори е проектиран така, че да можете да преброите броя на знаците „+” и „-” във всяка от 5-те колони. Извадете „-” от „+”. Всяка от колоните отговаря на определен тип професионална дейност. На лицето се препоръчва да избере типа професия, която е получила максималния брой знаци „+“ и да напише резултата в последния празен ред в долната част на листа за отговори. Така в последния ред може да се появи както положително, така и отрицателно число.

Mаса 2

Ч ТП 3 
1b2bЗа
4b3b5b
6b7b9b
10а10b8b
12а11b11а12b13а
14b14а13b15а15b
16b17b16а19b17а
18а19а20а20b18b
     
Общо +Общо +Общо +Общо +Общо +
Общо –Общо –Общо –Общо –Общо –
     

Полученият резултат е индикатор за степента на изразяване на съзнателната склонност към един от петте вида професии, които са кодирани във въпросника с буквите Ч, Т, П, 3, X. 

Ч — професии от типа „човек – човек”; основният предмет на труда е човекът. 

Т — професии тип „човек – техника”; основният предмет на труда е технологията, техническите системи. 

П — професии от вида „човек – природа”; основният предмет на труда е природата. 

3 — професии от типа „човек – система от знаци/символи” (например компютърни оператори, работници в печатница и др.). 

X — професии тип „човек – художествен образ”.