Sprawdź swoje skłonności zawodowe

Metodologia jest przeznaczona do wyboru różnych typów zawodów. Ona może być wykorzystana do poradnictwa zawodowego dla młodzieży i dorosłych.

Respondent musi wybrać tylko jeden rodzaj aktywności z każdej z 20 par proponowanych czynności i postawić znak „+” w odpowiedniej komórce na karcie odpowiedzi. Czas oglądania nie jest ograniczony. Nie należy jednak długo zastanawiać się nad pytaniami, a test trwa zwykle 20-30 minut. Może być stosowany indywidualnie i w grupie.

Instrukcja

Przeczytaj uważnie opisy i najpierw wybierz dla siebie rodzaj aktywności, który preferujesz.

Następnie musisz ocenić każdy z dwóch opisów:

+++ jeśli naprawdę lubisz ten rodzaj aktywności

++ jeśli na pewno ci się spodoba

+  jeśli podoba ci się to bardziej niż nie

–  jeśli ci się nie podoba

– –  jeśli zdecydowanie ci się to nie podoba

– – – jeśli w ogóle ci się to nie podoba.

Oceny opisów w parze nie muszą się zgadzać, ponieważ wcześniej preferowałeś jeden z nich. Co więcej, obie oceny mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Znaki opisowe wpisuje się na arkuszu odpowiedzi w polach z odpowiednimi numerami.

Udzielając odpowiedzi, uzupełnij Tabelę 1, zaznaczając odpowiednią cyfrę „-” lub „+”. Następnie przenieś wszystkie „+” i „-” z Tabeli 1 do Tabeli 2. Oblicz, ile „+” i „-” masz pod każdą kolumną Tabeli 2. Dominująca liczba „+” pokaże ci, jaki typ działalnośći zawodowei najlepiej do ciebie pasuje.

Kwestionariusz

Wolę więcej:

1a. Opieka nad zwierzętami1b. Obsługa maszyn, przyrządów, narzędzi (serwis, regulacja)
2a. Opieka nad chorymi2b. Zestawianie tabel, diagramów, dokumentów na komputerze
3a. Sprawdzanie jakości ilustracji w książkach, plakatach, pocztówkach artystycznych, broszurach3b. Monitorowanie stanu i rozwoju roślin
4a. Obróbka materiałów (drewno, sklejka, metal, plastik itp.)4b. Dostarczanie towarów do konsumenta, reklama, oferowanie i sprzedaż
5a. Omówienie książek popularnonaukowych, artykuły5b. Omawianie książek artystycznych (lub sztuk teatralnych, koncertów)
6a. Opieka nad młodymi zwierzętami (zwierzętami dowolnej rasy)6b. Nauczanie innych (w tym młodzieży) wykonywania różnych czynności (praca, edukacja, sport)
7a. Kopiowanie rysunków, obrazów (lub ustawianie instrumentów muzycznych)7b. Zarządzanie różnymi środkami transportu (podnoszenie, transport) – dźwigi, traktory, wózki widłowe itp.
8a. Naprawa różnych artykułów gospodarstwa domowego (meble, sprzęt AGD itp.)8b. Organizowanie i prowadzenie ewidencji (papiery, dokumenty itp.)
9a. Sadzenie i uprawa kwiatów, drzew, warzyw9b. Sprzedaż towarów, produktów, usług dla publiczności
10 a. Wygłaszanie prezentacji, wykładów, przemówień10b. Pisanie artykułów, raportów, recenzji
11a. Gotowanie, pieczenie11b. Wykonywanie prac manualnych (spawanie, stolarstwo itp.)
12a. Wykonywanie badań laboratoryjnych, eksperymenty12b. Zapewnienie opieki medycznej (pielęgniarskiej itp.)
13a. Gra na instrumentach muzycznych13b. Taniec
14a. Uprawianie sportu, aktywność fizyczna14b. Oglądanie sportu, ćwiczenia fizyczne
15a. Tworzenie projektów, planów15b. Budować, konstruować
16a. Konserwacja i naprawa pojazdów (samochodów, motocykli itp.)16b. Obsługa pojazdów (samochodów, autobusów, pociągów itp.)
17a. Opieka nad dziećmi, niemowlętami17b. Nauczanie dzieci, studentów
18a. Doradztwo18b. Przekonywanie, wywieranie wpływu na innych
19a. Inwestowanie pieniędzy, zarządzanie finansami19b. Obchodzenie się z pieniędzmi, dokonywanie transakcji finansowych
20a. Zarządzanie ludźmi, organizacjami20b. Kierowanie, kierowanie działaniami

Tabela 1

     
1b2b
3b4b5b
 6b 
 7b 8b
  9b 
10а  10b 
11а11b12а12b13а
13b14а14b15а15b
16а 16b 17а
 17b18а 18b
 19а 19b 
20а  20b 

Tabela 2

PТNSA
1b2bЗа
4b3b5b
6b7b9b
10а10b8b
12а11b11а12b13а
14b14а13b15а15b
16b17b16а19b17а
18а19а20а20b18b
     
Całkowicie +Całkowicie +Całkowicie +Całkowicie +Całkowicie +
Całkowicie –Całkowicie –Całkowicie –Całkowicie –Całkowicie –
     

Uzyskany wynik jest wskaźnikiem stopnia ekspresji świadomej skłonności do jednego z pięciu typów zawodów, które w kwestionariuszu są zakodowane literami P, T, N, S, A.

P — zawody typu „osoba – osoba”; głównym przedmiotem pracy jest człowiek.

T — zawody typu „człowiek – technika”; głównym tematem pracy jest technologia, systemy techniczne.

N — zawody typu „człowiek – natura”; głównym tematem prac jest przyroda.

S — zawody typu „człowiek – system znaków/symboli” (np. operatorzy komputerów, pracownicy drukarni itp.).

A — zawody typu „człowiek – wizerunek artystyczny”.